Print this Page

DigiD

Machtig Rijschool Sonmez met DigiD om jouw examen aan te vragen.

Machtig Rijschool Sonmez met DigiD om jouw examen aan te vragen.

Ons rijschoolnummer is 4151z8.

Content

Rijopleiding

Deze opleiding is een gewone rijopleiding. De meeste leerlingen doen de gewone rijopleiding. De rijopleiding is opgebouwd in stappen. De vorderingen worden bijgehouden op een instructiekaart. De lessen worden gegeven aan de hand van de Rijprocedure categorie B. In de Rijprocedure wordt het meest wenselijke rijgedrag van automobilisten (categorie B) beschreven. Dit gedrag moet binnen de gestelde normering ook van de leerling voor het praktijkexamen B worden verwacht, om te kunnen worden toegelaten tot het wegverkeer.

Jij bepaalt samen met de WRM gecertificeerde rijinstructeur de opzet van de rijopleiding. Dit kan aan de hand van lossen lessen of het opstellen van een pakket. Hoe vaker je lest hoe sneller je je rijbewijs haalt.

Intest

Wil jij weten hoeveel lessen je nodig hebt, maak dan een afspraak voor een intest. Het word intest is een Engelse term voor een beginsituatie test. Een intest is om vast te stellen hoeveel rijlessen je globaal nodig hebt om te kunnen slagen voor het praktijkexamen.

About

Copyright © 2012 Rijschool Sonmez | Rijschool Sonmez is geregistreerd bij Stichting Rijschoolbelang (SRB).